Scottsboro 7th & 8th Grade Championship 2011

Scottsboro, AL
Hosted by Scottsboro HS